เขาล้านทะเลเขียว! นักวิชาการ ระบุเป็นแพลงตอนบูม

เกิดปรากฏการณ์แพลงตอนบูม เขาล้านกลายเป็นสีเขียว นักวิชาการเตือนนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำจนกว่าน้ำจะใส เพื่อความปลอดภัย

ที่ชายหาดราชการุณย์ เขาล้าน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด รอยต่อ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เจ้าหน้าที่ของศาลาราชการุณย์ และนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งต่างประหลาดใจ หลังที่บริเวณชายหาดมีคราบสีเขียว และมีพืชคล้ายสาหร่ายถูกคลื่นชัดเข้าติดชายฝั่งเป็นสีเขียว ส่วนทะเลมีสีเขียวแทนที่จะเป็นสีฟ้าและใสเหมือนปกติที่นักท่องเที่ยวเห็นทุกวัน นอกจากนี้ จากนี้ยังมีส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยซึ่งตลอดความยาวแนวชายฝั่ง ยังพบสีเขียวอยู่เต็มแนวชายหาดมีความยาวหลายกิโลเมตร

          เจ้าหน้าที่รายหนึ่งศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จ.ตราด รายหนึ่งกล่าวว่า ปัญหาน้ำทะเลสีเขียว เกิดขึ้นมาหลายวันแล้ว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงนี้ ไม่สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ เนื่องจากกลัวจะผลต่อร่างกาย แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนริมชายแดนตลอดทั้งวัน ร่วมถึงถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก แต่คาดว่าอีกไม่นานน้ำทะเลก็จะกลับมาใสและเล่นน้ำทะเลได้เหมือนเดิม

            ด้านนายชัชวาล วุฒิเมธี นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตราด ให้ความเห็น  ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่หาดเขาล้าน นั้นคือ แพลงตอนบูม ที่มาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งหนาวบ้าง ร้อนบ้าง ประกอบกับมีปุ๋ยหรือสารอินทรีย์จากการทำการเกษตรพื้นดินที่ ไหลมาตามลำคลองไหลสู่ลงทะเล ทำให้ในช่วงนี้มีความเหมาะสมจนทำให้เกิด แพลงตอนบูม ขึ้น

          “ส่วนความกังวลที่แพลงตอนบูมอาจจะส่งผลกระทบต่อปลาในกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในคลองนั้น ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและการขึ้นลงของน้ำ หากแพลงตอนบูมสามารถเข้าไปในคลองได้ อาจจะส่งผลให้ปลาในกระชังของชาวบ้านตายได้ เนื่องจากแพลงตอนบูมจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง” นายชัชวาลกล่าว

            นายชัชวาล ยังกล่าวอีกว่า ขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในช่วงที่มี แพลงตอนบูม เพราะยังไม่สามารถระบุได้ว่าแพลงตอนบูม เป็นชนิดไหน หากสัมผัสอาจจะเกิดอาการคันได้หรืออาจเผลอลำลักน้ำขณะเล่นน้ำ อาจจะทำให้ท้องเสียได้ ควรรอให้น้ำใสแล้วรอไปเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย ส่วนระยะเวลาที่แพลงตอนจะหมดไปนั้น ขึ้นอยู่กับสารอาหารหรือปุ๋ยที่อยู่ในทะเล หากหมดเร็วแพลงตอนก็ตายไปตามธรรมชาติ ทะเลก็กลับมาใสเหมือนเดิม