หนองโสนสอนเด็กทำว่าว สืบทอดประเพณีท้องถิ่น

418

อบต.หนองโสน จัดกิจกรรมสอนทำว่าวให้นักเรียน ทอดถ่ายวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เด็กรุ่นใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จัดกิจกรรมสอนวิธีทำว่าว โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไทรทอง และนักเรียนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม รวม 50 คน เป็นสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตำบลหนองโสน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “วิ่งว่าว กินข้าว เฝ้าทุ่ง” ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

นายพิราบ อรุณมาศ ครูโรงเรียนวัดไทรทอง  กล่าวว่า เนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านพรงลำบิด ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา พื้นที่ หลังการเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะมีพิธีรับขวัญข้าว และการร่วมสนุกโดยการเล่นว่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้การทำว่าวตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการนำว่าวไปเล่นได้จริง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่การอนุรักษ์ว่าวไทยไว้ให้ดำรงสืบต่อไป