สวดมนต์ข้ามปี ตราด 9 วัดทุกอำเภอเตรียมสถานี่รับชาวพุทธสวดมนต์

สวดมนต์ ข้ามปี ตราด เปิดรายชื่อ 9 วัด 7 อำเภอทั่วจังหวัดตราด เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นศิริมิงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เบื้องต้นมีวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 9 วัด ใน 7 อำเภอของจังหวัดตราด คือ

            อำเภอเมืองตราด            วัดบางปรือ ต.ห้วงแร้ง และวัดบุปผาราม ต.วังกระแจะ
            อำเภอเขาสมิง                วัดห้วงพัฒนา(ธ) ต.แสนตุ้ง และวัดท่ากระท้อน ต.เขาสมิง
            อำเภอคลองใหญ่            วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่
            อำเภอแหลมงอบ            วัดแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ
            อำเภอบ่อไร่                    วัดเนินตากแดด ต.หนองบอน
            อำเภอเกาะช้าง               วัดคลองสน ต.เกาะช้าง
            อำเภอเกาะกูด                วัดราษฎร์บำรุง ต.เกาะกูด

สวดมนต์ ข้ามปี