Ultimate magazine theme for WordPress.

มีลุ้นอีก 9 ปี ตราด-จันท์ได้รถไฟความเร็วสูง!

0 2,912

ประชาชนอำเภอเมืองตราด อ.เขาสมิง ร่วมเวทีโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัดระยอง –จันทบุรี – ตราด หากทำตามโครงการ จ.ตราด จะมีรถไฟความเร็วสูงในปี 2571 หรืออีก 9 ปี

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด การรถไฟแห่งประเทศไทย มีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ นำโดย นายอาคม ไตรสุวรรณ วิศวกรโครงการฯ นางพิมพ์ใจ ยุทธบรรดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และนางสาวน้ำฝน พามา นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้นำเสนอเส้นทางก่อสร้างฯ

เปิดเวทีการประชุมกลุ่มย่อยแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง –จันทบุรี – ตราด มีข้าราชการ ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วมเวทีดังกล่าว ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

นายอาคม กล่าวว่า การจัดเวทีการประชุมกลุ่มย่อยแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัดระยอง –จันทบุรี – ตราด ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด พิจารณาประกอบการลงความคิดเห็น ต่อการเลือกแนวเส้นทางการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะ 2 ส่วนต่อขยาย

รวมไปถึงการศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะผ่านพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองตราด โดยมีตัวแทนภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้าง และข้อชี้แนะต่าง ๆ อาทิ ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

หากมี คนตราดจะเดินทางไปกรุงเทพ (ดอนเมือง)ได้ในเวลา 2.15 ชั่วโมง ส่วนราคาค่าโดยสาร 859 บาท
ตราดถึงจันทบุรี แค่ 18 นาที ค่าโดยสาร 207 บาท
ตราดถึงแถลงเพียง 35 นาที ค่าโดยสาร 311 บาท
ตราดถึงระยอง แค่ 48 นาที ค่าโดยสาร 392 บาท
ตราดถึงอู่ตะเภา เพียง 59 นาที ค่าโดยสาร 449 บาท
ตราดถึงสุวรรณภูมิ 1.54 ชม.ค่าโดยสาร 766 บาท
โดยที่หากสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน จะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2571 หรืออีก 9 ปี โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 เสร็จใน 4 ปี

อย่างไรก็ตามการจัดเวทีในครั้งนี้นอกจากเป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนทราบแล้ว ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนที่เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาจะนำกลับไปปรับแก้ไขแบบโครงการ และจะนำข้อมูลที่ครบถ้วนมาชี้แจงต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More