Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดเตรียมความพร้อมจัดกีฬาเยาวชน,กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ปี’63

0 200

ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” (พ.ศ. 2563) และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” (พ.ศ. 2563) โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตราด นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” (พ.ศ.2563) ในระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2562 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” (พ.ศ. 2563) ในระหว่างวันที่ 24 -30 เมษายน 2563 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ทางจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นเพื่อร่วมกันดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ และการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” (พ.ศ. 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” จะมีตัวแทนเยาวชนจากภาคต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวน 47 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิตอีกอีก 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ หมากรุกไทย และอีสปอร์ต ส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” จะมีผู้สูงอายุจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวน 14 ชนิดกีฬา /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More