ทำบุญประจำปี สมาคมกู้ภัยสว่างฯตราด

สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ทำบุญสมาคมและทำพิธีองค์โป๊ยเซียนโจวซือ

จ.ตราด/เวลา 07.00 น.วั นที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด จัดทำพิธีไหว้องค์โป๊ยเซียนโจวซือ มีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด ร่วมงานพร้อมส่วนราชการพร้อมสมาชิกกู้ภัย ร่วม

โดยการทำพิธีครั้งนี้ เป็นการจัดงานทำบุญประจำปี เพื่อเป็นศิริมงคลกับสมาชิก และผู้มาร่วมงาน หลังจากทำพิธีไหว้องค์โป๊ยเซียนโจวซือแล้ว ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วย