Ultimate magazine theme for WordPress.

เริ่มแล้ว !พายเรือด้วยลำไม้ไผ่ แห่งเดียวในโลก

0 640

เริ่มแล้วพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ แห่งเดียวในโลก มุ่งอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น นายกอบจ.ตราด ชี้ต้องสร้างให้เป็นการแข่งขันนานาชาติ ดึงต่างชาติร่วมแข่ง พร้อมหนุนเต็มที่

เวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 บริเวณคลองน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  เป็นประธานเปิดการแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563   ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นในลำคลองน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2562

นายวิเชียร กล่าวว่า การแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่ ของบ้านน้ำเชี่ยว ถือว่าเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของชาวตราดและนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่ แห่งเดียวของประเทศไทย และแห่งเดียวของโลก ซึ่งตรงจุดนี้เอง บ้านน้ำเชี่ยว ต้องพยายามพลักดันให้เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติให้ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านและจังหวัดตราด โดยอบจ.ตราด พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่เช่นกันเดียวกัน

สำหรับการจัดแข่งขันเรือพายของชุมชนแห่งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเดิมที่จะมีการจัดแข่งขันเพื่อเป็นการฉลองวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวมุสลิมทำกิจกรรมที่สนุกสนาน เสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างพี่น้องชาวมุสลิมด้วยกัน  และต่อมาได้มีการเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพุทธ ทั้งในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว

และนอกพื้นที่เข้ามาร่วมแข่งขัน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม กับชุมชนไทยพุทธ และชุมชนแห่งอื่นๆ ในจังหวัดตราด  โดยการแข่งขันเรือพายของชุมชนแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ที่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย คือ ใช้พายทำด้วยลำไม้ไผ่ ขนาด 12 ฝีพาย

สำหรับการแข่งขันเรือพายครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมประชาชนชาย และทีมประชาชนหญิง  มีทีมร่วมทั้งหมด 14 ทีม โดยมีทีมเรือพายจากอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน   ซึ่งชาวตำบลน้ำเชี่ยวร่วมจัดสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เป็นการใช้การแข่งขันกีฬามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนน้ำเชี่ยว และชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดตราด  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More