ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ผู้ว่าฯตราดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

206

ผู้ว่าฯตราด นำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในครั้งนี้ในที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมของประเทศ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งมีการพิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 รวมทั้งการดำเนินโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ที่มุ่งเป้าเพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100 รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรืออุปกรณ์รัดตรึงสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงร้อยละ 100 และถนนสายใหม่ทุกสายต้องมีมาตรฐานทางเทคนิค สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรือผ่านการประเมินระดับ 3 ดาวหรือมากกว่า เป็นต้น /…


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277