ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

สพฐ.จัดเวทีประชุมสัมมนาผอ.การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

690

สพฐ.จัดเวทีประชุมสัมมนาทั่วประเทศ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดเวทีประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 400 คน เข้าร่วมที่หอประชุมโรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด

สำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

รวมทั้งยังเป็นการติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ที่เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการการชี้แจงในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงนโยบายในการับนักเรียน 2563 อีกด้วย


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277