Ultimate magazine theme for WordPress.

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนวันที่ 2 แข่งขันจักรยานสระสีเสียด ประเภท การแข่งขันแบบเดี่ยวจับเวลา

0 420

ประเภท การแข่งขันแบบเดี่ยวจับเวลา

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดตัวแทนภาค 1 ในวันนี้ เป็นวันที่ 2 มีกีฬาหลายประเภทลงทำการแข่งขัน โดยที่สนามแข่งขันจักรยานได้ใช้เส้นทางรอบสระสีเสีอดเป็นสนามแข่งขัน มี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลชายและหญิง โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราดเป็นประธานเปิด

การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันประเภท ไทม์ไทรอัล บุคคลชายและหญิง ซึ่ง

จะปล่อยตัวที่ละคน และจับเวลา จำนวน 3 รอบใครที่ได้เวลาน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ปรากฏว่า ประเภทชายได้แก่ 1.นาย ภูวิช รอดวิลัย จังหวัด สระแก้ว 2.นายตุลธร โลสลาม จ.กรุงเทพฯ 3.วิศวกร แก้วทอง จังหวัด กรุงเทพฯ  ส่วนประเภทหญิงได้แก่ 1.นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม จังหวัด กรุงเทพฯ 2.ศริณภา จันประนต จังหวัด กรุงเทพฯ 3.ชนาธิป รุจิรัตน์ จังหวัด กรุงเทพฯ

ที่สนามกีฬาจ.ตราด มีการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแรก ในสายบี ที่แข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น.จำนวน 4 คู่ ในสาย บี ผลการแข่งขันปรากฏว่า สมุทรสาคร พ่ายระยองในการยิงลูกโทษ 5:4,สมุทรปราการ แพ้ปทุมธานี 0:4 ชลบุรีชนะกรุงเทพ 3:2 และสายเอ นนทบุรีชนะฉะเชิงเทรา 1:0 โดยสาย เอ ระยอง,มี 6 แต้ม,สมุทรสาคร,นนทบุรี  มี 3 แต้ม ฉะเชิงเทรา ไม่มีแต้ม สาย บี ชลบุรี มี 6 แต้ม สมุทรปราการ,กรุงเทพ และปทุมธานี มี 3 แต้ม และจันทบุรี ไม่มีแต้ม

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More