ผู้ว่าราชการจ.ตราด ตรวจเยี่ยมอำเภอแหลมงอบเพื่อช่วยกันทำงานเพื่อแผ่นดิน

อ.แหลมงอบ จ.ตราด/เวลา 14.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจ.ตราดพร้อมนายธีระ ลิ้มประเสริฐศักดิ์ ปลัดจ.ตราดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานงานอำเภอแหลมงอบ มีนายพีระ เอี่ยมโสภณ นายอำเภอแหลมงอบ และหัวหน้าส่วราขการระดับอำเภอต้อนรับ

โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจ.ตราดพร้อมปลัดจังหวัดได้เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานของอำเภอแหลมงอบ จากนั้นร่วมประชุมกับทางส่วนราชการสังกัดอำเภอแหลมงอบ ที่เดินทางมาต้อนรับ และแนะนำตัวแล้วปลัดอาวุโสแหลมงอบ ได้บรรยายสรุปถึงสถานการณ์ของอำเภอแหลมงอบ แล้ว

ผู้ว่าราชการจ.ตราดได้กล่าวกับทีทประชุมว่าการเดินทางมาอ.แหลมงอบไม่ได้มาสั่งการให้ทำนโยบายนั้น นโยบายนี้ แต่เพื่อเพื่อขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อแผ่นดิน โดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงเรื่องราวต่างๆ เช่น ความเดือนร้อนประชาชน ที่มีความยากจนอยู่ในพื้นที่ ซึ่งไม่ต้องการทิ้งไว้ หรือปัญหาการแพร่เชื้อโรค ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ และเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ต้องช่วยกันแกไข และช่วยกันทำงานเพื่อให้ประชาชนเป็นสุข

banner-BTH[728×90]-2019