ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

จังหวัดตราด เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราด

333

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด จากส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราดครั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรจองจังหวัดตราด รวมทั้งผลจากการถอดบทเรียนปัญหาอุบัติเหตุจราจร เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต ประกอบด้วย ปัญหาจากจุดเสี่ยงขนท้องถนน ปัญหารถบรรทุกจอดไหล่ทาง ปัญหาเมาสุรา ปัญหาการขับรถเร็ว รวมถึงปัญหารถจักรยานยนต์เช่าบนเกาะช้างที่ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้บังคับให้ผู้เช่ารถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัย

นอกจากนี้ยังพบปัญหาอุบัติเหตุจราจรจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นในกลุ่มรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งกับที่ประชุมว่าปัจจุบัน ทาง ปภ.ได้สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็วให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดตราดแล้วรวม 7 เครื่อง เพื่อกวดขันวินัยจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอแผนหรือโครงการของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการและมีความเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยทางถนน ในปีงบประมาณ 2563 มายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานในป้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป /…


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277