Ultimate magazine theme for WordPress.

จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

0 302

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองตราด ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด จิตอาสา 904 วปร. กำลังพลทหาร ตำรวจ ในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า

โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับศาสนสถานแห่งนี้ /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More