Ultimate magazine theme for WordPress.

“ศักดินัย” ค้านแบนสามสารเคมี ชี้เป็นการหลอกประชาชน

0 410

ส.ส.ตราด ออกโรง คัดค้านแบนสามสารเคมีตัวเก่า เพื่อเปิดช่องให้ตัวใหม่ ชี้เป็นการหลอกประชาชน ระบุไม่ควรหักดิบแบนสารในเวลา แต่ต้องสนันการทำเกษรตรอินทรีย์ไปด้วยกัน

หลังจากมีการถกเถียง ให้การแบนสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ สารคลอร์ไพริฟอส  เพราะมีสารตกค้างในผลไม้และผัก จากการสุ่มตรวจของ กลุ่มเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) จำนวน 138 ตัวอย่าง พบมีสารพิษตกค้างถึง 56% 

ภาพ prachachat.net

“แต่ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร อ้างว่าเมื่อตรวจสอบไปยังแล็บดังกล่าวก็ไม่ได้รับผลยืนยันตามที่กลุ่มไทยแพนอ้าง ทั้งยังมีรายงานผลการตรวจสอบสารเคมีอีกฉบับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มกอช. กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข มาแย้ง โดยระบุว่าผลการตรวจสอบหาสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ 7,054 ตัวอย่างมากว่า 10 ปี ต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อนวันตัดสิน(14 ก.พ. 2562) ว่า แม้พบสารเคมีตกค้าง 11.8% แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ที่สำคัญ ไม่มีสารพาราควอตกำจัดวัชพืช มีแต่สารหรือยาฆ่าแมลงเท่านั้น” (ข่าวจาก ประชาชาติ)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ ส.ส.ตราด อย่างนายศักดินัย นุ่มหนู ในฐานะเกษตรกรคนหนึ่งของจังหวัดตราด ได้ออกมาโพสต์เฟสบุ๊ค ไม่เห็นด้วยกับการแบนสารแคมีในขณะนี้

ผมนายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะลูกชาวสวนขอ #คัดค้านการแบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดแบบหักดิบในเวลานี้#…ผมเห็นด้วยกับการลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช ผัก ผลไม้ และสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ แต่เราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ในด้านการตลาด การคิดค้นชีวภัณฑ์ทดแทน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

“ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแบนสารเคมีตัวเก่า เพื่อเปิดทางให้ใช้สารเคมีตัวใหม่”เท่ากับเป็นการหลอกลวงประชาชน ประเทศเราควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ใน10 ปี หรือ15 ปีข้างหน้าโดยดำเนินการไปอย่างมีกระบวนการ#ลดการนำเข้าและลดการใช้สารเคมีควบคู่ไปกับการค้นคว้าวิจัยชีวภัณฑ์ทดแทน#..

ภาพ britannica.com

แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มีการเตรียมการที่ดีพอเพื่อหาทางออกให้กับประชาชน เกษตรกรจึงต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

#จังหวัดตราดเป็นแหล่งผลิตผลไม้เพื่อการส่งออก#ผมในฐานะรองประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรจะพยายามผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานGAP#ซึ่งจะสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นผลดีต่อการส่งออกผลไม้จังหวัดตราดต่อไป#ผมขอยืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตลอดไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More