ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

จังหวัดตราด จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

255

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีพระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ที่ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด

ทั้งนี้ตามที่ มหาเถรสมาคม มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เห็นชอบให้ทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นการสืบสานกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า

พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ธำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และแก่ชาวโลก จังหวัดตราดจึงร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในครั้งนี้ขึ้น /….


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277