Ultimate magazine theme for WordPress.

พสกนิกรชาวตราด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

0 179

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดตราด ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีครั้งนี้ขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน

โดยมีการกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน การยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที รวมทั้งการเปิดวิดีทัศน์ “รำลึก ร.9 ปี 62” และวิดีทัศน์ “จากสวรรค์”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More