Ultimate magazine theme for WordPress.

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จ.ตราดประชาชนรับฟังปัญหาชายแดน,การทำประมง และการท่องเที่ยว,จี้แก้ปัญหาความยากจนและยุทธศาสตร์ชาติ

0 413

อ.เมือง จ.ตราด/เวลา 10.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมอบต.แหลมกลัด อ.เมืองใจ.ตราด พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และตราด)เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศและการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ,นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด และหัวหน้าส่วนราชการร่วม พร้อมนายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายกอบต.แหลมกลัด และภาคเอกชนกว่า 100 คนร่วม

ซึ่งหลังจากที่ทางพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตรได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการเดินทางมาครั้งนี้ แล้ว ผู้ว่าราชการจ.ตราดได้กล่าวถึงศักยภาพของ จ.ตราดและการพัฒนา จ.ตราดตามยุทธศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับล่าง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ผ่านหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ขณะที่ภาคเอกชนได้เสนอในเรื่องการผลักดันให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่งในบ้านท่าเส้น อ.เมือง และบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ และเรื่องการเข้าออกชายแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการขาดแคลนแรงงงาน โดยเฉพาะ จ.ตราดมีการสร้างรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาท แต่กลับมีงบประมาณมาพัฒนา จ.ตราดได้น้อยระดับพันล้าน/ปี ซึ่งไม่เรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับประชาชนชาวตราด

พลเอกวรพงษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อต้องการรับถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งพบว่าสิ่งที่ได้รับข้อมูลจากทาง จ.ตราดนับว่าทำได้ดีมาก ต้องขอชื่นชม และตรงกับสิ่งที่ยุทธศาสตร์กำหนด ส่วนเรื่องที่ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้นำเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาแก้ไขทั้งเรื่องการเปิดชายแดนให้เป็นสากลนั้น ต้องอยู่ที่ความพร้อมและนโยบายของรัฐบาลหาก จ.ตราดมีความพร้อมน่าจะดำเนินการได้

ขณะที่เรื่องการส่งรายได้เข้า จ.ตราดให้มากขึ้นนั้น นับเป็นเรื่องที่ได้รับการเรียกร้องมาหลายจังหวัด ซึ่งจะนำเรื่องไปเสนอต่อรัฐบาลว่าจะดำเนินแนวทางนี้อย่างไร ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลายเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคณะที่ได้เดินทางมารับฟังปัญหานั้น จะได้รับการแก้ไข โดยที่ทางสมาชิกวุฒิสภาจะได้ส่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผ่านไปยังรัฐบาลให้แก้ไข ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

หลังจากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้แบ่งกลุ่มไปรับฟังปัญหาของประชาชนในแต่ละกลุ่ม 3 กลุ่มคือ กลุ่มประประมง กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มค้าชายแดน เพื่อรับปัญหาต่างๆมาสรุปในรายละเอียดซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจวุฒิสภาสามารถนำปัญหาของประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาให้จบสิ้น

สำหรับในภาคบ่าย คณะสมาชิกวุฒิสภาจะเดินทางมาตรวจสะพานท่าเทียบเรืออ.คลองใหญ่ ที่ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 หลังจากปล่อยให้ทิ้งร้างมานานกว่า 5 ปี ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,300 ล้านบาท

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277