Ultimate magazine theme for WordPress.

แม่วัยใสตราด ความผิดพลาดที่ต้องเดินต่อ (คลิป)

0 11,203

นี่คือ น้องโบว์ วัย 19 ปี เธอตั้งครรภ์  เมื่ออายุ 17 ปี   ทำให้เธออุ้มท้องไปโรงเรียน ปกปิดความลับไว้จนคลอดลูกชาย มีเพียงแม่ ครูที่ปรึกษาและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รับรู้

น้องโบว์ เป็นหนึ่งในจำนวนเกือบ 147 คน ของจ.ตราด  ที่ต้องประสบปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพราะความผิดพลาดและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   

แต่ยังนับเป็นความโชคดีของเธอ  ที่มรสุมชีวิตที่เข้ามาในวัยที่ยังเดียงสาต่อโลก   เธอยังมีครอบครัวที่พร้อมเข้าใจ  และร่วมแก้ไข  เดินเคียงคู่สู้ปัญหาไปด้วยกัน

ทุกวันนี้แม่ของโบว์ยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น  เธอเข้ามาช่วยดูแลหลาน  รวมทั้งให้กำลังใจลูกสาวที่ก้าวพลาด   เพื่อให้ก้าวผ่านปัญหา  ที่ผ่านมาไปได้เป็นอย่างดี  วันนี้โบว์ยังคงเรียนหนังสือต่อ  ควบคู่กับการทำงานในเวลาว่าหาเงินเลี้ยงลูก 

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   จนเกิดคุณแม่วัยใสกำลังเป็นหนึ่งในปัญหา  ที่คณะอนุกรรมการป้องกัน และแก้ปัญหาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตราดเฝ้าระวังอย่างจริงจัง

จากสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ในจังหวัดตราดปี 2562 ในช่วง 6 เดือนแรก   มีจำนวนวัยรุ่นคลอดลูกก่อนวัยอันควร  มีจำนวน 147 คน

หากแยกเป็นช่วงอายุพบว่า  ระหว่างอายุ 15-19 ปี จำนวน 137 ราย หรือ ร้อยละ 26.67 หรือ  อัตรา 28.79 ต่อพันประชากร และตั้งครรภ์ซ้ำร้อยละ 12.61 คุมกำเนิดหลังคลอด ร้อยละ 93.31 เป็นการฝังยาคุมกำเนิด ร้อยละ 74.79 ของผู้ได้คุมกำเนิดทั้งหมด

ส่วนวัยรุ่นที่คลอดอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 10 ราย ในทั้งหมดฝังยาคุมฯก่อนกลับบ้านทุกราย

อย่างไรก็ตาม มีวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสมัครใจขอรับบริการฝังยาคุมฯ 38 ราย อายุต่ำสุด 13 ปี สูงสุด 19 ปี เป็นนักเรียน ม.ต้น 13 ราย, ม.ปลาย 13 ราย, กศน. 2 ราย, รับจ้าง  4 ราย และไม่ได้ทำงาน 6 ราย           

นายวัชชิระ เดือนฉาย
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จากตัวเลขที่คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตราดนับเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วง  เพราะเกิดผลกระทบหลายมิติ   ทั้งเด็กหญิงตั้งครรภ์  ทั้งต้องขาดโอกาสทางการศึกษา  วุฒิภาวะที่ไม่พร้อมการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพ

เด็กที่เติบโตมาในแม่วัยรุ่น  วัยใส   มีโอกาสเสี่ยงที่จะเติบโตท่ามกลางความไม่พร้อม  และมีโอกาสมีชีวิตไม่ต่างการจากแม่ผู้ให้กำเนิด รวมทั้งครอบครัวของเด็กหญิง   อาจได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยังถูกมองจากคนในสังคมในแง่ลบ  ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More