Ultimate magazine theme for WordPress.

กาชาดไทย มอบถุงยังชีพ 996 หลังประสบภัยน้ำท่วม

0 459

จังหวัดตราด ร่วม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ให้กับประชาชนอำเภอเมืองตราด 996 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ผู้แทนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย จำนวน 700 ชุด ให้กับประชาชนชาวตำบลท่ากุ่ม ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญ วัดวรุณดิตถาราม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด

ทั้งนี้ตามที่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตราดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด จึงได้ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 996 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชน 996 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม ตำบลชำราก ตำบลตะกาง และตำบลห้วยแร้ง โดยถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277