Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดปล่อยจักรยานน้ำ จักรยานเก็บขยะในคลอง รักษาสิ่งแวดล้อม

0 692

อบต.ไม้รูด ร่วมกับ อพท. จัดโครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลองเพื่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่บริเวณ ตำบลไม้รูด อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด บริเวณหน้าสะพานหลากสี ธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจรญิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ได้กล่าวเปิดรายงาน พร้อมด้วย นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) พร้อมด้วย ชาวบ้าน ในตำบลไม้รูด ร่วมงานกว่า 400 คน

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

ธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด ประธานในพิธีเปิดได้ขึ้นกล่าวว่า การจัดงานโครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง(จักรยานน้ำ) ได้รับความร่วมมือ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด สำนักงานพื้นที่ พิเศษ 3 หรือ อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลไม้รูด เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่มีความตระหนักในการดูแลรักษาลำคลองให้มีความสวยงาม

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสนรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่การเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ต่อไป

หลังจากการเปิดพิธี ทางปลัด และนายอำเภอคลองใหญ่ กำนัน ได้ร่วมกับปั่นจักรยานน้ำ โดยได้ทำการปล่อยทีละคัน สวมเสื้อชูชีพทุกคน ก่อนทำการเก็บขยะในน้ำ กันอย่างสนุกสนาน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More