Ultimate magazine theme for WordPress.

นร.ตราด บริจาคอาหารแห้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน

0 613

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯตราด ร่วมกันบริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสุจิตรา แซ่จิว รอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำชีวิต ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รวมกว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่อาคารพระราชเขมากรณ์ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด

สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำชีวิต จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะ คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝึกสมาธิ ขัดเกลาจิตใจ โดยมีพระวิยากรจากวัดเนินตากแดด และพระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดธรรมาภิมุข ร่วมเป็นพระวิทยากร ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นำชีวิต ในครั้งนี้คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันทำบุญ บริจาคอาหารแห้ง จำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมไปถึงน้ำดื่ม ให้กับวัดธรรมาภิมุข เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของค่ายคุณธรรม นำชีวิต ที่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักความเสียสละ และส่งความปรารถนาดีต่อผู้เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More