Ultimate magazine theme for WordPress.

ญาติกัมพูชา ขอบคุณตราดเยียวยาแรงงาน เหตุเรือล่ม

0 407

ญาติชาวกัมพูชา ขอบคุณรัฐบาลและจังหวัดตราดเยียวยาแรงงานกัมพูชาประสบภัยเรือล่ม

วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด ต้อนรับคณะมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน,หน่วยราชการจ.เกาะกง ทูตแรงงานกัมพูชาประจำประเทศไทย ญาติผู้สูญหายชาวกัมพูชา

เข้าพบหารือขอบคุณรัฐบาลไทยและจ.ตราด โดยมีพลอากาศตรีมนูธรรม เนาว์นาน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจ.ตราด

จากเหตุการณ์”เรือชัยวารี”ล่มบริเวณเกาะกูด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 มีผู้สูญหาย 3 คน คือนายสุพร แซ่เส็ง นายบุญไท เกา และ นายเนง นี ลูกเรือชาวกัมพูชา เสียชีวิตนั้น นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดตราด แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดได้ช่วยเหลือเยียวยาญาติชาวกัมพูชา ทั้ง 2 ราย จ่ายเงินทดแทนรายละ 840,000.- บาท ตามระเบียบกฎหมายกำหนด

นายบุญไท เกา มารดาเป็นผู้รับสิทธิ์ ได้รับเงินทดแทนหลังหักส่วนลดตามกฎหมายรับในคราวเดียว จำนวน 758,088.35 บาท

กรณีนายเนง นี มีผู้รับสิทธิ์ 3 ราย คือมารดา ภรรยา และบุตร มารดารับสิทธิ์หลังหักส่วนลดตามกฎหมายจำนวน 248,029.90 บาท ภรรยาและบุตรรับสิทธิ์หลังหักส่วนลดตามกฎหมาย คนละ 137,548.05 บาท ส่วนที่เหลืออีก 58 เดือนจ่ายคราวละ 1 ปีโดยต้องรายงานตัวทุกปี

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่าในนามของจังหวัดตราดได้เอาใจใส่เร่งรัดให้การช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกัน การจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของประเทศไทย ผู้เสียหายกัมพูชาไม่ต้องกังวลและขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของไทย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More