Ultimate magazine theme for WordPress.

หอการค้าจ.ตราดเปิดเวทีให้นักการเมืองตราด สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ จ.ตราด

0 336

อ.เมือง จ.ตราด/เวลา 13.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด นายวุฒิพงษ์ รัตนมนต์ ประธานหอการค้าจ.ตราด เป็นประธานเปิดประชุมกรรมการหอการค้าจ.ตราดวาระพิเศษ โดยเชิญนักการเมืองจ.ตราด 3 คน ประกอบด้วย นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคอนาคตใหม่ ,นายธีระ สลักเพชร อดีตสส.ตราด พรรคประชาธิปัตย์ และนายวศิน พงษ์ศิริ อดีตผู้สมัครสส.ตราดพรรคภูมิใจไทย มากล่าวในเรื่อง “สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ จ.ตราด……มุมมองแก้ปัญหา” มีกรรมการหอการค้า สมาชิก และตัวแทนภาครัฐและเอกชนในจ.ตราดร่วม

นายวุฒิพงษ์ กล่าวว่า ที่ต้องเชิญทั้งสามท่านมาร่วมประชุมก็เพื่อต้องการให้ทั้งสามท่านได้สะท้อนปัญหาของจ.ตราดในมุมมองของนักการเมือง ว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไร ซึ่งวันนี้ภาคการเกษตรกรรมของจ.ตราดกำลังประสบปัญหาในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ภาคประมงแย่ จึงต้องการให้นักการเมืองเข้ามาผลักดันการแก้ปัญหา

นายศักดินัย กล่าวถึงปัญหาของจ.ตราดว่า หลังจากเข้ามาดำรงตำแหน่งสส.ตราด ได้รับปัญหามากมายของชาวตราด ทั้งในเรื่องการทำประมงที่รัฐบาลก่อนได้ออก IUU จนทำลายธุรกิจภาคประมงไปมาก และหลายครัวเรือนต้องเลิกอาชีพไป และเกิดผลกระทบต่อเนื่องมากมาย ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฏหมาย ผลไม้ของจ.ตราดที่วันนี้หลายชนิดราคาดี แต่เราจะต้องสร้างโมเดลให้สามารถผลิต จำหน่ายและส่งออกได้อย่างมีระบบ และสร้างระบบสหกรณ์ให้ดี ส่วนเรื่องท่องเที่ยววันนี้เศรษฐกิจโลกแย่ จีนและสหรัฐขัดแย้งกันทำให้เกิดปัญหาทั้งระบบ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรทั้งบ้านมะม่วงและท่าเส้นจะต้องเร่งเปิดเพื่อให้เกิดการค้าขายชายแดนและการท่องเที่ยวเกิดขึ้น แต่สิ่งทีทกำลังจะเกิดขึ้นก็คือ การขาดแรงงานกัมพูชาที่ปัจจุบันในกัมพูชามีการลงทุนมากและแรงงานกัมพูชาไม่มาทำงานในไทย(ตราด) ซึ่งในอนาคตจะเกิดปัญหามากขึ้น

ส่วนธีระ ระบุว่า จ.ตราดมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานมาก แต่วันนี้จะขอชี้แจงให้ทราบว่า เรื่องถนนเชื่อมทางเข้าสะพานท่าเทียบเรือคลองใหญ่ได้แล้ว เรื่องรถไฟรางคู่ทีทจะมาจากมาบตะพุดจะสามารถออกแบบ และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และก่อสร้างซึ่งจะก่อสร้างและเปิดใช้ได้ในปี 2570 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ส่วนเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรกรรมที่ตกต่ำนั้น ยางพารา ปาล์ม กำลังได้รับการแก้ปัญหาให้มีราคาเพิ่มขึ้น สำหรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรนั้น วันนี้สมช.ได้รับหลักการให้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้แล้ว และถนนที่จะเข้าไปเชื่อมท่ีชายแดนจ.โพธิสัตได้รับงบประมาณ 52 ล้านเพื่อก่อสร้างได้

ส่วนนายวศิน ชี้ให้เห็นว่า จ.ตราดกำลังได้รับผลกระทบจากการค้าขนาดใหญ่ จากโมเดรินเทรด และการค้าทางออนไลน์ ซึ่งดูดเงินจากคนตราดออกไปมากส่งผลให้เงินไม่หมุนเวียน ส่วนเรื่องผลผลิตการเกษตรดีแค่ผลไม้ แต่ราคายาง ราคาปาล์ม ไม่ดี โดยเฉพาะภาคประมง ย่ำแย่ด้วยปัญหาIUU ภาคการท่องเที่ยวก็ต้องปรับตัวเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดี และการผลักดันให้เกิดเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพื่อดึงคนกัมพูชาเข้ามา ซึ่งจะเกิดรายได้ผันเข้ามาในจ.ตราด

สำหรับในที่ประชุมยังได้เสนอปัญหาต่างๆเพื่อให้ตัวแทนภาคการเมืองของจ.ตราด เพื่อให้ไปดำเนินการแก้ปัญหาในภาคการเมือง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง และได้ผลทางปฏิบัติมากกว่า

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More