Ultimate magazine theme for WordPress.

20 ปี แห่งการรอคอย “สะพานคลองหินดำ”

0 6,661

รายงานพิเศษ  ท่าเทียบเรือบ้านคลองหินดำ อ.เกาะกูด 20 ปี แห่งการสิ้นสุดการรอคอย

สภาพของสะพานท่าเทียบเรือบ้านคลองหินดำ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด ที่ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี อยู่ในสภาพชำรุด และใช้งานไม่ได้ ซึ่งทางอำเภอเกาะกูดได้ประกาศงดการใช้งานไปแล้วนานกว่า 1 ปี เพราะไม่อาจจะใช้ให้เรือประมง และเรือโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเรือโดยสารขนาดใหญ่ ที่ต้องหันไปใช้ท่าเรือประมงของเอกชนที่ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยมานานกว่า 5 ปี

นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะกูด เปิดเผยว่า จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน อ.เกาะกูดปีละหลายแสนคน และมีความเติบโตขึ้นเนื่องจากความเป็นธรรมชาติของเกาะกูด ทั้งมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ ,น้ำทะเลที่ใส สะอาด และในทะเลยังมีประการับที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีเกาะใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั้งเกาะรัง หรือเกาะหมาก แต่ปัญหาก็คือ อ.เกากูดยังไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ในการให้เรือโดยสารมาเทียบ เพราะท่าเรือที่มีอยู่คือ ท่าเรือบ้านคลองหินดำที่ในอดีตคือ ท่าเรือโดสารที่นำนักท่องเที่ยวมาเกาะกูด และมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ล่าสุด ทราบว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองที่เป็นเจ้าของสะพานแห่งนี้ ได้อนุมัติประมาณมาดำเนินการก่อสร้างแล้ว และจะดำเนินการได้ก่อสร้างได้ในเสร็จใน 1-2 ปีนี้

นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการ และผังเมือง จ.ตราด เปิดเผยว่า ท่าเทียบเรือบ้านคลองหินดำ เป็นท่าเทียบเรือที่ทางกรมโยธาธิการได้ดำเนินการก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี และมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องปิดการใช้งานมานานกว่า 1-2 ปีแล้ว แม้ที่ผ่านมาทาง จ.ตราด และทางท้องถิ่นจะพยายามในการใช้งบประมาณมาซ่อมแซม แต่เนื่องจากผู้รับเหมาที่ประมูลงานทิ้งงาน เพราะไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้ด้วยปัจจัยทั้งห่างไกลจากฝั่งและการขนส่งวัสดุก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งมีมรสุมในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคมาก สุดท้ายต้องทิ้งงาน ซึ่งจากปัญหานี้ ทาง จ.ตราด และสำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จ.ตราด จึงได้ของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดรวม 45 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยจะทำคร่อมสะพานเดิม และจะทำการประมูลเพื่อหาผู้รับเหมาในเดือนตุลาคมนี้

“ท่าเทียบเรือจะมีความยาว 180 เมตร และกว้าง 8 เมตร มีราวกั้น และมีทางเท้าด้วย แต่ไม่มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากได้งบประมาณน้อย ส่วนปลายท่าเทียบเรือจะมีความกว้าง ซึ่งงบประมาณจะได้ในงบประมาณ ปี 2563 แต่เงินจะมาล่าช้าไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่การดำเนินการจักซื้อจัดจ้างจะดำเนินการในเดือนตุลาคม 2562 และจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้มการดำเนินการก่อสร้างจะล่าช้ากว่าบนฝั่ง และมีมูลค่ามากกว่า 30 % เนื่องจากผู้รับเหมาจะต้องขนวัสดุก่อสร้างไปยังเกาะกูด ซึ่งมั่นใจว่า ผู้รับเหมาจะไม่ทิ้งงานเหมือนที่ผ่านมา เพราะทางได้มีการเพิ่มวงเงินให้มากกว่าปกติร้อยละ 30 ซึ่งสามารถรองรับเรือสำราญที่กินน้ำลึกได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากปลายท่าเทียบเรือมีความลึกพอสมควร”

ด้านนายสุทัศน์ ทศดารา เจ้าของเรือโดยสารเกาะกูดเอกซ์เพรส และสมาชิกสภาอบ จ.ตราด กล่าวว่า เรือโดยสารไปเกาะกูดประสบปัญหาเรื่องท่าเทียบเรือโดยสารมานานกว่า 10 ปี ทำให้ต้องใช้งานท่าเทียบเรือเก่ามาชั่วคราว แต่สุดท้ายต้องยุติการใช้ไป เพราะหากใช้จะเกิดอันตรายต้องหันมาใช้ท่าเรือที่อ่าวสลัดเป็นท่าเรือชั่วคราว ซึ่งที่ผ่านมามีการผลักดันผ่านทาง จ.ตราด และองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมากจึงไม่สามารถดำเนินการได้ หากวันนี้ได้งบจากกรมโยธาธิการ และผังเมืองมาก่อสร้างน่าจะทำให้การเดินทางมาเกาะกูดดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

ทางนายวงศกร นราธาวา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด กล่าวว่า ปัญหาที่ชาวอำเภอเกาะกูดผลักดันให้ทาง จ.ตราด ดำเนินการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือนั้น ขณะนี้ทางกรมเจ้าท่าได้นำโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือชื่อ เกาะกูดซีฟรอนท์ ที่เคยมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ผ่าน เนื่องจากมีขนาดใหญ่ และมีการก่อสร้างทับแหล่งปะการังน้ำตื้นจึงไม่ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ครั้งนี้ มีการออกแบบและปรับโครงสร้างใหม่ และลดขนาดลงมา และผ่านความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างจะก่อสร้างบริเวณหน้าวัดอ่าวสลัด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณในปี 2563 ได้ทัน จึงต้องรอในงบประมาณปี 2564 และคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี และใช้งานได้ในปี 2565

นี่คือสิ่งที่ชาวเกากูดกำลังได้รับความสะดวกจากการมีท่าเทียบเรือที่มีความทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกมากขึ้นในการเดินทาง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน อ.เกาะกูดเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสร้างรายได้เข้าเกาะกูดจำนวนมากในแต่ละปี และจะได้สร้างความเท่าเทียมกันมากขึ้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More