Ultimate magazine theme for WordPress.

ประชาชน เยาวชนจังหวัดตราดจำนวนมากร่วมบริจาคโลหิตตามกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาด

0 316

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอแหลมงอบ โดยมีนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จังหวัดตราด ตลอดจนเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต หากประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ และมีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต สามารถแสดงความจำนงติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More