Ultimate magazine theme for WordPress.

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีจำนวน 121 คน

0 534

(6 ส.ค. 62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 121 คน ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีคณะครู อาจารย์ จากสถานศึกษาต่าง ๆ นำนักเรียน นักศึกษาจองแต่ละสถาบันเข้าร่วม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานการสังคมสงเคราะห์ ให้ทุนนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนทั่วถึง และเท่าเทียม เป็นการเติมเต็มและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสม โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็นทุนการศึกษานักเรียนในระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 51 ทุน ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 50 ทุน และทุนการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 20 ทุน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท /….

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More