น้ำท่วมเครื่องสูบน้ำเสียหาย ชลประทานโวยอบต.ไม่ดูแล ด้านนายกฯแจงยังไม่ได้รับโอน!

นายอำเภอเขาสมิงลงติดตามปัญหาน้ำท่วมเครื่องสูบน้ำที่บ้านตากแว้งเสียหาย ชลประทานตราดโวยนายกอบต.วังตะเคียน ไม่ดูแล ขณะนายกฯ วังตะเคียนชี้แจงยังไม่ได้รับโอนจากชลประทานตราด

หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จ.ตราดและในอ.เขาสมิงและบ่อไร่ นั้นทำให้น้ำในคลองโสน และทำให้โรงสูบน้ำที่บ้านตากแว้ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง ของโครงการชลประทานจ.ตราด ถูกน้ำท่วม และเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย

ทำให้นายอำเภอเขาสมิง ได้เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จ โดยที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด วันนี้ นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง เดินทางไปร่วมประชุมแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำบ้านตากแว้ง ต.วังตะเคียน ได้รับเสียหายหลังเกิดน้ำท่วมเครื่องสูบน้ำท่ทโครงการชลประทานจ.ตราดนำงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทมาดำเนินการก่อสร้างให้เพื่อสูบน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ มีนายนายจำเนียร อิ่มทิม นายกอบต.วังตะเคียนร่วมประชุมพร้อมนายชัยกร ลุนทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานจ.ตราดร่วมประชุม

นายชัยกร กล่าวในที่ประชุมว่า จากการที่เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่จ.ตราด โดยเฉพาะอ.บ่อไร่ และอ.เขาสมิงได้ประวานงานมากับนายกอบต.วัตะเคียนให้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบ้านตากแว้งที่โครงการชลประทานจ.ตราดนำงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทมาก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ำ แม้จะมีการซ่อมแซมหลายครั้งเนื่องจากเครื่องยนต์ชำรุด แต่เมื่อซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้ โดยเตรียมมอบโอนให้กับอบต.วังตะเคียนเป็นผู้รับผิดชอบ และได้มีการดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่แล้ว

แต่เมื่อเช้านี้ ได้ประวานมายังนายกอบต.วังตะเคียนว่า ที่สูบน้ำมีปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ แต่ได้รับการประสานงานกลับมาในช่วงเวลา 11 .00 น. ซึ่งไม่ทันแล้วเนื่องจากน้ำได้ท่วมเครื่องสูบน้ำจนได้รับความเสียหาย หากจะซ่อมแซมจะต้องนำมอเตอร์ไปอบให้แห้งจึงจะใช้งานได้ และต้องใช้เงินกว่า 1 แสนบาทซ่อมแซม ซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินขอ’ทางราชการ เหมือนอบต.วังตะเคียนไม่มีความรับผิดชอบ

ทางด้านนายอำเภอเขาสมิง และนายกอบต.วังตะเคียนจึงเดินทางไปยังสถานที่สูบน้ำบ้านตากแว้ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า โรงสูบน้ำที่อยู่ติดกับคลองโสนน้ำท่วมสูงถึงมอเตอร์ และระดับน้ำลดลงหลังมีการสูบน้ำออก ซึ่งหากจะมีการใช้งานจะต้องนำมอเตอร์ไปอบให้แห้งก่อนนำไปใช้ ซึ่งหากไม่ไปดำเนินงานแล้วเปิดเครื่องใช้จะเกิดความเสียหายกับเครื่องสูบน้ำทั้งหมด

นายพีระวัฒน์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมก่อนจะถึงหน้าแล้ง แต่เรื่องนี้ เครื่องสูบน้ำยังไม่มีการโอนมาให้กับท้องถิ่นดังนั้นการใช้งบประมาณซ่อมแซมจะต้องเป็นฝ่ายของชลประทานจ.ตราดเอง เพราะทางอบต.วังตะเคียนเพียงเป็นผู้ทำหน้าที่ในเรื่องการรายงานข้อมูลเท่านั้น