น้ำท่วมโครงการสร้างฝายประเดา กู้ภัยอพยพคนงาน หลังน้ำปิดทุกช่องทาง

น้ำท่วมโครงการสร้างฝายประเดา บ้านพักคนงานในแคมป์ก่อสร้างน้ำท่วมทั้งหมด โครงการกระทบหยุดก่อสร้างชั่วคราว กู้ภัยเร่งอพยพคนงาน และลำเลียงมาซื้ออาหาร หลังไม่มีใครช่วย

อ.บ่อไร่ จ.ตราด /ที่บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นประเดา ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด วันนี้(เวลา 09.00 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2562)ได้เกิดน้ำท่วมถนนทางเข้าโครงการ และท่วมบ้านพักคนงาน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรบางส่วน ตั้งแต่เวลา 05.00 น.จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยตราดเพื่อให้เดินทางออกมาได้ เนื่องจากต้องออกมาซื้ออาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตอ.เขาสมิง และอ.บ่อไร่ จ.ตราด ได้เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่เวลา 11.00 น.วันเดียวกัน โดยที่บริเวณแคมป์คนงานซึ่งมีการก่อสร้างฝายน้ำล้นประเดา ซึ่งมีบ้านพักคนงานจำนวน 8 หลัง มีคนงานจำนวนกว่า 20 คน ถูกน้ำท่วมในระดับ 80 ซม.และโรงเก็บวัสดุ และเครื่องจักรที่ใช้ทำงานถูกน้ำท่วม ทำให้ต้องหยุดทำงานตั้งแต่เช้าวันนี้ เนื่องจากไม่สามารถออกจากแคมป์มาซื้ออาหาร และพื้นที่ฝายน้ำท่วมโครงการทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้

นางสาวอุบลรัตน์ บุญเริ่ม คนงานที่ทำงานอยู่ในแคมป์บอกว่า ได้เข้ามาก่อสร้างโครงการมานานกว่า 7 เดือนแล้ว เพื่อปิดกั้นคลองพีด เก็บกักน้ำเพื่อช่วยภัยแล้ง และป้องกันน้ำท่วม และโครงการใกล้แล้วเสร็จในอีก 1-2 เดือน แต่เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมโครงการ ทำให้ไม่สามารถทำงานกันได้ ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อน จึงจะทำต่อไปได้

แต่สิ่งทีได้รับผลกระทบคือ คนงานทั้ง 20 คนไม่สามารถออกไปจากแคมป์ได้ เนื่องจากน้ำท่วมทาง ซึ่งทุกวันจะต้องออกไปซื้ออาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคทุกวัน จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือในวันนี้

สำหรับคนงานบางส่วนได้อพยพออกมาจากแคมป์แล้วจำนวนหลายคนเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะยังมีฝนตกอยู่และระดับน้ำยังมีความสูงขึ้นเรื่อยๆ