Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคเลือด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมงคล

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลบ่อไร่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ โดยมีประชาชน เยาวชน ในพื้นที่เข้ารับบริการ

นายสุรชัย เจียมกุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในส่วนของจังหวัดตราดจัดโครงการขึ้นในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการจัดโครงการ มีกิจกรรมประกอบด้วย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน การจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่การจัดหน่วยตรวจตา และการจัดหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ รวมทั้งการออกรับรับบริจาคโลหิต อย่างไรก็ตามการจัดโครงการนี้ในครั้งถัดไป กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง /….

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277