ร่วมใจปลูกข้าว เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โครงการ “ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก”

57

ชาวช้างทูนร่วมใจปลูกข้าว เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ในโครงการ “ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก” ขณะนายอำเภอบ่อไร่ ถอดรองเท้า ลงนานำประชาชน นักเรียน ดำนาอย่างสนุกสนาน

เวลา 12.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่แปลงนาสาธิต นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเกษม มั่นคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เจ้าหน้าที่อบต.ช้างทูน โรงเรียนบ้านช้างทูน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ผู้นำชุมชน ตำรวจตชด.116 ทหารเรือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน กล่าววา การจัดกิจกรรมกิจกรรม ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมาพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้แปลสาธิตของนายสมชาย เปรื่องเวช ปราชญ์ชาวบ้านช้างทูน ใช้พื้นที่ในการปลูกข้าว ซึ่งอบต.ช้างทูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนาที่กำลังจะหายไปจากชุมชน โดยให้โรงเรียนวัดช้างทูน ทำเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทำนา

โดยนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนและโรงเรียน ลงมือทำนาเริ่มในเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ครู นักเรียนและชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการทำนาปลูกข้าว และมีส่วนร่วมในการทำนาทุกขึ้นตอนผลผลิตที่ได้นำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างทูน

หลังจากพิธีเปิดแล้ว นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ นายเกษม มั่นคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน นางสาวบุฯรักษา คุ้มปลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างทูน พร้อมนักเรียน ประชาชน ร่วมกันปลูกข้าวดำนา อย่างคึกคัก


สำหรับการปลูกข้าวครั้งนี้ ใช้พื้นที่การปลูกทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ จะผลผลิตประมาณ 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนตุลาคม และหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะมอบข้าวทั้งหมดให้กับโรงเรียนวัดช้างทูน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป