Ultimate magazine theme for WordPress.

อ.เมืองตราด จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประชาชนที่สมัครจิตอาสา 904 วปร.

0 305

(25 ก.ค. 62) นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน และบัตรประชาชนจิตอาสา ให้แก่ประชาชนผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2562 จำนวน 243 คน จัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบหมายให้จังหวัดต่าง ๆ เปิดรับลงทะเบียนจิตอาส พระราชทาน 904 วปร. รายใหม่ เพื่อเป็นการเปิดให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการประสานการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ สำหรับการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้พบว่ามีเด็กนักเรียนที่อายุเกิน 7 ปี ขึ้นไปหลายรายมาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามประเภทงานที่เด็กนักเรียนสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองตราด และยังไม่เคยสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มาก่อน สามารถสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองตราด /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More