Ultimate magazine theme for WordPress.

ไข้เลือดออกตราดทะยานสู่อันดับ 1 ของประเทศ พบผู้ป่วย 458 ราย

0 434

ไข้เลือดออกตราดทะยานสู่อันดับ 1 ของประเทศ 6 เดือนพบผู้ป่วย 458 ราย แต่ยังไม่มีเสียชีวิต

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน วันที่ 8 มิถุนายน 2562 พบมีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 458 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อแยกเป็นอำเภอทั้ง 7 อำเภอ พบอำเภอบ่อไร่ มีผู้ป่วยมากที่สุด 109 ราย ส่วนอำเภอเกาะกูดน้อยที่สุด มีเพียง 2 ราย

ขณะที่เปรียบเทียบผู้ป่วยต่อแสนประชากร จังหวัดตราด พบผู้ป่วย 210.50 ราย ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของประเทศไทยในขณะนี้ รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี สมุทรสาคร นครปฐม นครศรีธรรมราช ตามลำดับ

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดน่าเป็นห่วงมาก เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวัดตราดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมาก คือ ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ประกอบกับมีภาชนะที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อมายุงลายมากขึ้น ก็ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นตามมา

จากสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออก 100 ราย จะมี 10-20 ราย ที่แสดงอาการที่ชัดเจนจะเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล รักษาเพียง 1-2 วัน ก็จะหายเอง แต่ก็ยังมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในร่างกาย เมื่อมียุงมากัดก็อาจจะแพร่ไปสู่คนอื่นได้อีก

และสิ่งสุดท้ายของการแพร่ระบาด นั้นคือ การระบาดของโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาล เนื่องจากไข้เลือดออกนั้นมีอยู่ 4 สายพันธุ์ และมีความรุนแรงแตกต่างกันไป จึงเป็นที่มาของการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ ทุกท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำแผนป้องกันปัญหาไข้เลือดออกนี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การจำกัดลูกน้ำยุงลายในทุก ๆ ด้าน เพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

สำหรับสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดตราด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน วันที่ 8 มิถุนายน 2562 พบมีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 458 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แยกตามอำเภอ อำเภอบ่อไร่ 109 ราย อำเภอเมืองตราด 101 ราย อำเภอเกาะช้าง 76 ราย อำเภอแหลมงอบ 71 ราย อำเภอคลองใหญ่ 62 รายอำเภอเขาสมิง 37 ราย และอำเภอเกาะกูด 2 ราย

ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตในเดือนพฤษภาคม 2562 เดือนเดียวมีผู้ป่วยสูงถึง 268 ราย และมีแนวโน้วพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More