Ultimate magazine theme for WordPress.

ส.ท่องเที่ยวตราด เสนอแก้รถติดเกาะช้าง ดันสร้างสะพานแก้ระยะยาว

4,597

ส.ท่องเที่ยวตราดร่วมอ.เกาะช้าง แก้รถยนต์ติด,เอกชน,ท้องถิ่นร่วม พร้อมดันสร้างสะพานข้ามระยะยาว

นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด  เปิดเผยว่า จากการหารือระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด กับอำเภอเกาะช้าง และเทศบาลต.เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ในเรื่องการแก้ปัญหาปัญหารถยนต์ติดบนเกาะช้างในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดยาว รวมทั้งช่วงเทศกาล และนายสัคสิษฐ มุ่งการ อุปนายก สมาคมฯร่วมเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหารถติดบนเกาะในช่วงเทศกาล

ปรากฏว่า ได้ข้อสรุปที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง และเป็นเรื่องที่ดี ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะพบว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องนี้

นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า มาตรการที่น่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือ ทางอำเภอเกาะช้าง ได้นำเรื่องนี้เข้าไปเป็นวาระงานประจำของอำเภอเกาะช้างที่จะมีการประชุมติดตามกันอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะช้าง เพื่อลดปัญหา พร้อมมอบหมายให้ปลัดอำเภอให้ข้าราชการ ท้องถิ่น หน่วยกู้ภัยเกาะช้างเขต 4 กลับมาใช้ กลุ่ม(ข้อความ)Line รายงานเรื่องสถานะการณ์การจราจรบนถนนใน อ.เกาะช้าง เพื่อให้ทีมทำงานสามารถประสานไปตามโรงแรมต่างๆได้เหมือนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ซึ่งสามารถแก้ไขได้ระดับหนึ่ง และที่สำคัญจะทำแกมลิงให้รถยนต์ทีทรอการขึ้นเรือได้มีที่จอดรอ เพื่อไม่ให้เกิดภาพรถยนต์ติดบนถนนอีก โดยในระยะยาวทางสมาคมฯจะผลักดันให้มีการสร้างสะพานข้ามเกาะช้างในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะไมต้องงบประมาณจากรัฐบาลอาจจะให้ภาคเอกชนมาลงทุนและเก็บค่าผ่านทางก็เป็นไปได้

“อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จะร่วมมือกับทางอำเภอและผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ในการขุดลอกร่องน้ำให้ลึกขึ้น เพื่อให้เรือเฟอร์รี่เข้าออกได้ในช่วงน้ำลง แต่ทางผู้ประกอบการต้องทำเรื่องขออนุญาติมาด้วย พร้อมกันนี้ เรื่องขยะก็จะให้ผู้ประกอบการช่วยดูแลในเรื่องความสะอาด สำหรับไหล่ถนนข้างทางนั้น ทางเทศบาลต.เกาะช้างจะขอให้ทางอบจ.ตราดที่เป็นผู้รับผิดชอบมาดำเนินการปรับปรุงให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ ทางผู้ประกอบการเฟอร์รี่จะเพิ่มเรืออีก 2 ลำเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้วย “นางสาวจารุวรรณ กล่าว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More