ตราดแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม มหัศจรรย์สีสัน อันซีนตราดซิตี้ และงานแสดงสินค้า Table Top Sale ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม นี้

บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โสภาพร และนายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม มหัศจรรย์สีสัน อันซีนตราดซิตี้ และงานแสดงสินค้า Table Top Sale

สำหรับการจัดกิจกรรม มหัศจรรย์สีสัน อันซีนตราดซิตี้ และงานแสดงสินค้า Table Top Sale จังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด และกลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและสินค้าของฝากให้กับพื้นที่ โดยการจัดงานดังกล่าวจะมีการนำ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรชาวสวนผลไม้คุณภาพ กลุ่มสัมมาชีพ จำนวนกว่า 100 ราย จากจังหวัดตราด และจังหวัดภาคตะวันออก ไปจัดแสดงและจำหน่าย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ยังมีการจัดจุดถ่ายภาพที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดตราด ให้นักท่องเที่ยว และผู้มาชมงานได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่สวยงาม รวมทั้งยังมีการสาธิต ประกอบอาหารถิ่น เมนูประจำหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดตราด ที่หารับประทานยาก และการร่วมสนุกกับเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งการแสดงบนเวทีอีกด้วย /…