Ultimate magazine theme for WordPress.

จังหวัดตราดจัดการฝึกร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ

0 146

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตราด ปี 2562

โครงการนี้เป็นการฝึกบูรณาการร่วมของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.) ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

การฝึกซ้อมสมมุติสถานการณ์กรณีเรือนักท่องเที่ยวล่มในทะเล ฝึกรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)ผสมผสานการฝึกปฏิบัติ (Drill) ทดสอบการบัญชาสั่งการปฏิบัติระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กับ ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ การปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการเผชิญเหตุได้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นระบบ

โครงการนี้แบ่งการฝึกออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.การฝึกเจ้าหน้าที่ผู้เข้าเผชิญเหตุปฏิบัติงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 จำนวน 60 คน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.5 (เกาะรัง)

2.การฝึกผู้บริหารระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ได้ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอวาด้า และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

การฝึกร่วมซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์สมมุติอุบัติภัยทางน้ำในครั้งนี้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัดสามารถช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญเหตุสถานการณ์จริง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ “เที่ยวตราดมีดี ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More