Ultimate magazine theme for WordPress.

ทำความรู้จัก อัมพร แพทย์ศาสตร์ นักอนุรักษ์ป่าชายเลน ชิง ส.ส.ตราด สังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

0 697

ทำความรู้จัก อัมพร แพทย์ศาสตร์ นักอนุรักษ์ป่าชายเลน ชิง ส.ส.ตราด สังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

นายอัมพร แพทย์ศาสตร์ นักอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจ.ตราด ในสังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย  ซึ่งมีนายดำรง พิเดช เป็นหัวหน้าพรรค และมีมีนโยบายด้านป่าไม้ เพื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ

โดยจะทำให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกป่าทดแทนพืชผลทางการเกษตรที่ใช้สารเคมี โดยต้องปลูกต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม ประเภท ก และ ข จำนวน 171 ชนิด เช่น พะยูง มะค่า ประดู่ เป็นต้น เมื่อครบ 3 ปี จะได้ค่าชดเชยจากการปลูกต้นไม้เพื่อต่อสู้สภาวะโลกร้อน ซึ่งจะมีผลกำไรมากกว่าการปลูกพืชผลการเกษตร

โดยจะดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ นโยบายด้านสัตว์ป่า จะมีการแก้กฎหมายสัตว์ป่าให้มีโทษหนักเบาตามความสำคัญของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่ากับนกทั่วไปจะต้องมีโทษแตกต่างกัน ส่วนสัตว์ป่าบางชนิดที่เพาะเลี้ยงได้แล้ว เช่น นกกรงหัวจุก หรือนกปรอดหัวโขน จะต้องถูกยกเลิกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ขณะที่ของป่า เช่น จันทร์ผา ศึ่งสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แล้ว ก็ต้องถูกยกเลิกจากบัญชีของป่าหวงห้ามเป็นต้น ส่วนด้านการป้องกันรักษาป่า หัวหน้าหน่วยดูแลป่าไม้ทั่วประเทศ ทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯจัดให้มีแผนที่ปฏิยัติงานของแต่ละคน กากมีพื้นที่ถูกบุรุกทำลายแบ้วไม่ดำเนินการใดๆ จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไป

นายอำพร แพทย์ศาสตร์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจ.ตราด ผ่านการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ลูกเสือชาวบ้าน มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม 4 ปี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มาศึกษาดูงานที่บ้านเปร็ดใน อ.เมืองตราด ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้การจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ขึ้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติจำนวนมาก

อีกหนึ่งช่องทางติดตามข่าวตราด Line@ 
เพิ่มเพื่อน

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More