Ultimate magazine theme for WordPress.

จังหวัดตราดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดตราดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0 409

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดตราด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้จังหวัดตราดได้กำหนดสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ น้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ฤกษ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนดในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ไว้ คือ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์ 11.52 น. ถึง 12.38 น. สำหรับฤกษ์ในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจังหวัดตราดกำหนดประกอบพิธีที่พระอุโบสถวัดโยธานิมิต คือ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ฤกษ์ 17.10 น. ถึง 22.00 น. และฤกษ์ในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก คือ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ฤกษ์ 12.00 น. จากนั้นจังหวัดตราดจะได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดตราด ส่งให้กระทรวงมหาดไทยในวันพุธที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ก่อนประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม และจะมีการแห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ต่อไป อย่างไรก็ตามจังหวัดตราดขอประชาชนสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด โดยการถ่ายทอดสดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดจะได้มีการประชาสัมพันธ์ทราบต่อไป /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More