ปภ.ตราดสรุบความเสียหาย สตอร์ม เซิร์จ พบบ้านเรือนเสียหาย 69 ครัวเรือน

ปภ.ตราดสรุบความเสียหาย สตอร์ม เซิร์จ พบบ้านเรือนเสียหาย 69 ครัวเรือน

ปภ.ตราดสรุปความเสียหายเหตุคลื่นซัดชายฝั่ง หรือสตอมเซิร์ท พบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 69 ครัวเรือนใน 2 อำเภอ และเครื่องมือประกอบอาชีพ,เรือไฟเบอร์สูญหาย

น่าที่น่าสนใจ
122


จากการที่ได้เกิดเหตุคลื่นซัดชายฝั่งอันเป็นผลกระทบมาจากพายุปาบึก ที่มีผลกระทบทั่วทั้วอ่าวไทย โดยจังหวัดตราด พื้นที่ชายฝั่ง หลายอำเภอต่างได้รับผลกระทบดังกล่าวนายฐิตินันท์ อุดมสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด ได้รายงานความเสียหายเมื่อเวลา 17.00 น.ในวันนี้ว่า ตามที่ได้เกิดคลื่นซัดฝั่ง และทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นกว่าปกติ ทำให้ประชาชนที่มีบ้านเรือน อยู่ริมชายฝั่งได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลซัดอย่างรุนแรงนั้น มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กระชังปลา เครื่องมือประกอบอาชีพ และเรือไฟเบอร์สูญหาย และพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 69 หลังคาเรือนในอำเภอเมือง 35 ครัวเรือน ใน 4 ตำบลคือ ต.อ่าวใหญ่ ต.วังกระแจะ ต. เนินทราย ต. แหลมกลัด และ อ.คลองใหญ่ 34 ครัวเรือน ใน 3 ตำบล คือต.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด 22 ครัวเรือน และ ต.หาดเล็ก


นายฐิตินันท์ กล่าวว่า สถานการณ์ล่าสุด ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นมา คลื่นลมเริ่มสงบ ระดับน้ำลดลงอย่างต่อนื่อง แต่ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีก 2 วัน ส่วนการให้ความช่วยเหลือ ปภ. อำเภอ และ อปท. จะเร่งให้การสำรวจ และช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ในเบื้องต้น อปท. ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมให้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม