ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

กรมทางหลวง ศึกษาถนนเลี่ยงเมืองตราด คาด 10 ปี ได้ใช้ถนนเลี่ยงเมือง

1,391

กรมทางหลวง เลือกจังหวัดตราด 1 ใน 50 พื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมและเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค

ซึ่งสำนักแผน กรมทางหลวง โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดขึ้น โดยมีนายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

ทั้งนี้ตามที่ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ชิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศรวม 50 พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้งอำเภอเมืองตราด ซึ่งเป๋น 1 ใน 50 แห่งในการดำเนินโครงการ

ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ จึงได้เปิดเวทีการประชุมและเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยได้มีการนำเสนอแนวเส้นทางเบื้องต้นของโครงการ รวมทั้งเป็นการรับฟังประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277