ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ร้องสื่อ “อมเงินฝากเด็กเล็ก” ผปค.ถามหาเงินฝาก แต่ไม่มีเงินคืน

1,997

ผู้ปกครองร้องสื่อถูกผู้แลเด็กเล็กไม้รูด อมเงินออมไร้หลักฐานการฝาก สุดท้ายนายกฯ สั่งคืนเงินพร้อมทำหนังสือชี้แจง เผยไม่ใช่นโยบายอบต. แต่เป็นการตกลงกันเองระหว่างสองฝ่าย

(2 กรกฎาคม 2566) ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องจากนางสาวธิติมา ทองธรรม อายุ 30 ปี  หนึ่งใน 8 ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองมะนาว  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด หลังออมเงินฝากกับ ผู้ดูแลเด็กเล็ก แล้วไม่ได้เงินออมคืนหลังจากจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

โดยนางสาวธิติมา เล่าว่า ตนเองนำลูกคนที่ 3 ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองมะนาว เมื่อปีที่แล้ว กระทั่งภาคเรียนที่ 2 ครูได้แจ้งว่า จะเก็บเงินออมจำนวน 20 บาท ต่อวัน ตนเองจึงตกลงที่จะให้เงินลูก 20 บาท เป็นเงินออมทุกวัน กระทั่งจบภาคเรียน ได้เข้าไปทวงถามผู้ดูแลเด็กเล็กจึงก็ทราบว่า ลูกเหลือเงินออมเพียง 180 บาท และผู้ดูแลเด็กเล็กไม่มีเอกสารใดๆ มายืนยัน

เมื่อไปสอบถามผู้ปกครองรายอื่นๆ ก็พบว่าเงินออมหายไปเหมือนกัน จน อบต.ไม้รูดทราบเรื่อง จึงเรียกผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็กมาประชุมชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยรอบแรกผู้ดูแลเด็กเล็กไม่สามารถชี้แจงได้

ต่อมามีการประชุมรอบที่ 2 ผู้ดูแลเด็กเล็กได้ทำเอกสาร 3 ใบ แยกเป็น ใบแรกตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ใบที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565 และใบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1- 18 กรกฎาคม 2565 ทั้ง 3 ใบ เป็นวันที่เด็ก 8 คน เดินทางมาโรงเรียน แต่เมื่อผู้ปกครองเห็นแล้ว มองว่าเป็นเอกสารที่ไม่มีความน่าเชื่อ 

ด้านนายสุรศักดิ์ อินทประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ชี้แจงเรื่องนี้ว่า เรื่องการเก็บเงินออมนั้น ไม่ใช่นโยบายของอบต.ไม้รูด และอบต.ไม่ได้สั่งให้ทำ แต่ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นผู้ทำเพียงคนเดียว ที่ตกลงกับผู้ปกครองทั้งหมด 8 คน ซึ่งเรื่องเกิดขึ้นมา 1 ปี แล้ว ไม่มีใครทราบ

กระทั่งได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง ตนเองในฐานะผู้บริหาร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่ามีเงินออมที่ค้างอยู่จริง บางรายเด็กเลื่อนชั้นไปอยู่อนุบาลแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินออม จึงได้สั่งผู้ดูแลเด็กเล็กรายนี้ไปตรวจสอบเงินออมที่ค้างอยู่มีจำนวนเท่าไร 

แต่ปรากฎว่าไม่สามารถชี้แจงรายละเอียด เพราะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเชิญผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็ก มาประชุมพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ซึ่งผู้ปกครองบางคนจำตัวเลขเงินออมได้ และบางคนจำไม่ได้  ตนเองเลยตัดสินใจให้ผู้ดูแลเด็กเล็กรับผิดชอบเงินออมที่เก็บไปทั้งหมด 8 คน เพื่อความเป็นธรรม

โดยสรุปว่า นับจำนวนวันเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2565 รวม 82 วัน และให้ถือว่าเด็กออมเงินทุกวันวันละ 20 บาท และจากข้อมูลพบว่า ต้องชดใช้เงินทั้งหมด 6 คน รวมเป็นเงิน 9,440 บาท

คนที่ 1 –  2 ยอดเงินคนละ 1,440 บาท (หักค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ 200 บาท)
คนที่ 3 – 6 ยอดเงินคนละ 1,640 บาท
คนที่ 7 ผู้ปกครองจำนวนตัวเลขเงินออมได้ ได้คืนตามจริง
ส่วนคนที่ 8 ตรวจสอบแล้วไม่ได้ฝากเงินออม ซึ่งผู้ดูแลเด็กยินยอมที่จะชดใช้เงิน ทยอยโอนเงินคืนผู้ปกครองหมดแล้ว

นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า ตอนนี้ได้ให้ผู้ดูแลเด็กเล็ก ทำหนังสือชี้แจงภายใน 3 วัน หากชี้แจงไม่ได้ จะเข้าสู่ขบวนการวินัยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป หลังจากนี้ ได้กำชับบุคลากรศูนย์พัฒานาเด็กเล็กบ้านคลองมะนาว ทั้ง 3 คน ปฎิบัติตามนโยบายของ อบต.ไม้รูด และไม่ทำนอกเหนือนโยบาย

โดยเฉพาะเรื่องเงินจะต้องไม่มีอีก และฝากไปยังผู้ปกครองด้วย หากเกิดปัญหาอะไรให้รีบแจ้งโดยเร็ว เพราะกรณีเงินออม เป็นเรื่องที่เกิดมาร่วมปีแล้ว

ขณะที่ผู้สื่อข่าว เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองมะนาว เพื่อติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ดูแลเด็กเล็ก แต่ปฎิเสธที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้ๆ