ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

นักศึกษาเทคนิคตราด จัดพานไหว้ครูสุดล้ำ ยกล้อใส่พานไหว้ครู

271

(30 มิถุนายน 2566) เมื่อวานนี้ ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 อ.เมือง จ.ตราด นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด คณะครู และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษากว่า 500 คน ได้ร่วมทำพิธีไหว้ครู เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อครู-อาจารย์

และเมื่อประธานในพิธีได้ทำการเปิดพิธี ทางนักศึกษาร่วมร้องเพลง ปาเจราบูชาครู พร้อมกัน และเริ่มทำการนำพานไหว้ครู โดยบรรยากาศในพิธี เป็นไปอย่างเรียบง่ายและประทับใจ พร้อมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด ต่างตั้งใจทำพานไหว้ครู ทั้งสวยงามและสร้างสรรค์ แตกต่างออกไป

นายจิรพงค์ กล่าวว่า ในนามคณะครู-อาจารย์ รู้สึกยินดีและชื่นชม ที่ได้เห็น นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันนำพานดอกไม้ ได้มีการประดิษฐ์อย่างสวยงาม และสร้างสรรค์ มาไหว้ครูในวันนี้ การไหว้ครูเพื่อแสดง ความกตัญญูกตเวที ต่อครู-อาจารย์ ผู้อบรมสั่งสอน พัฒนาศิษย์ ที่เปรียบเสมือนลูกที่เรียกว่าลูกศิษย์

และการไหว้ครู เป็นการธำรงรักษา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีคุณค่าทางจิตใจ และในสมัยใหม่จะได้มีการประยุกต์นำดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม มาจัดเป็นพุ่ม และนำอุปกรณ์เครื่องยนต์มาดัดแปลงและประยุกต์ใช้ทำพานไหว้ครู นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทุกคน

โดยในปัจจุบันอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะอาชีพ และรวมถึงค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ครูทุกคนจะต้องสั่งสอน อบรมศิษย์ในทางที่ถูกที่ควร และศิษย์ก็จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นผู้มีความเก่ง มีความดี และมีความสุข จึงได้ชื่อว่าเป็นคนคุณภาพของวิทยาลัย ของชุมชน และประเทศชาติต่อไป

เมื่อจบพิธีการไหว้ครูแล้ว จึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาทำพานตามคอนเซ็บป์ที่บ่งบอกถึงคณะที่ตนเองได้เรียนมา อาทิเช่น การทำพานโดยทำโมเดลสร้างบ้าน และการทำพานจากอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ หรือการทำพานพุมโดยใช้ปุ่มคีย์บอร์ดมาทำพาน จะมีการทำแปลกแหวกแนวออกไปโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก การ์ตูนชื่อดัง วันพีช หรือกระทั่งเกมส์ among us และการทำครูอาจารย์เป็นนางฟ้า เป็นต้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้การไหว้ครูครั้งนี้