ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ไฟฟ้าภูมิภาคร่วมเอกชนมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

223

ชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคเขต 2 ร่วมบริษัทสามารถเทเลคอม จำกัด และบริษัท ไมเดียฯมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้โรงเรียนวัดตะกางและโรงเรียนวัดสะพานหิน

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดนายชาติชาย ภุมรินทฐ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 3 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางสาวเกวลิน บุญมี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกาง นางจิรารัตน์ เพชรมาก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศบาลตำบลตะกาง นายพงษ์ศักดิ์ อนันต์ ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตะกาง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและบำรุงรักษา นายเสนีย์ สมมา บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด (มหาชน) นายช่าย เย้า อู่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนวัดตะกางและโรงเรียนวัดสะพานหิน โดยชมรมผู้จัดการไฟฟ้าภูมิภาค เขต 2 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการ

นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และประธานชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามวัตถุประสงค์ของชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรีกำหนดให้ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งยังมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตองค์ความรู้ ให้ไร้ขีดจำกัด และผลักดันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนไทยก้าวทันกันอย่างเท่าเทียม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลตะกาง มอบโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด (มหาชน)มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้กับโรงเรียนวัดตะกาง จำนวน 30 เครื่อง โรงเรียนวัดสะพานหิน จำนวน 10 เครื่อง บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์(ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย พัดลมจำนวน 20 เครื่อง ไมโครเวฟจำนวน 4 เครื่อง และกาต้มน้ำไฟฟ้าจำนวน 6 เครื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด และการไฟฟ้าในสังกัด มอบอุปกรณ์ก็ฬา มูลค่า 8,400 บาท และน้ำดื่ม PEA จำนวน 40 แพค ให้กับโรงเรียนวัดตะกาง และโรงเรียนวัดสะพานหิน

นายชาติชาย กล่าวว่า การมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดตะกาง และโรงเรียนวัดสะพานหินนั้น จะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตองศ์ความรู้ให้ไร้ขีดจำกัด และผลักดันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนไทยก้าวทันกันอย่างเท่าเทียมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การส่งมอบดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อไป

กลังจากคณะผู้ร่วมงานได้ขึ้นไปตัดริบบิ้นเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 2 พร้อมให้นักเรียนเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนจำนวน 30 เครื่อง ซึ่งคณะผู้บริหารได้ช่วยแนะนำการใช้งานให้กับนักเรียนด้วย พร้อมกันนี้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดตะกางได้กล่าวของคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุน อุปกรณ์ทางการศึกษาในครั้งนี้