Ultimate magazine theme for WordPress.

ผู้ว่าฯ ลงนาหว่าน “ข้าวอินทรีย์” ชวนปชช.กินข้าวอินทรีย์ จ.ตราด

165

ผู้ว่าฯตราด ลงนาเหว่านข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมผลักดันเกษตรจังหวัดตราดปลูกข้าวอินทรีย์ เชิญชวนชาวตราดอุดหนุนข้าวอินทรีย์ จังหวัดตราด

(24 มิ.ย 65)นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หว่านข้าวอินทรีย์ตามวิถีเกษตรกรจังหวัดตราด” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ ของนายวิชัย ท่าพริก หมู่บ้านตรอกแซง หมู่ที่4 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด  โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีกานำผู้เข้าร่วมกิจกรรมหว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลงสู่แปลงนาแห่งนี้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  กล่าวว่า  การกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดตราด  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงวิถีการปลูกข้าวอินทรีย์ รวมทั้งข้อมูลแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดตราด  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนบริโภคข้าวอินทรีย์ที่ผลิตได้ในพื้นที่จังหวัดตราดจากกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์แห่งนี้ 

ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลท่าพริกแห่งนี้ มีสมาชิกจำนวน 5 ราย มีพื้นที่แปลงข้าวอินทรีย์รวม 110 ไร่  โดยกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลท่าพริก ได้รับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More