Ultimate magazine theme for WordPress.

ชาวบ้านยกมือ “ไม่เอาร้านสะดวกซื้อ 24 ชม.” หากเปิดมีผลเสียมากกว่าผลดี

4,792

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ทำประชาคมสอบถามเปิดร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในตำบล สรุปชาวบ้านยกมือสนับสนุนข้อเสีย 100 เปอร์เซ็นต์

นายนล สุวัจนานนท์ นายก อบต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด เปิดเผยว่า ทาง อบต.เกาะหมาก ได้รับคำร้องจากผู้ประกอบการในตำบลเกาะหมากหลายราย เพื่อขอให้ทาง อบต.เกาะหมาก จัดทำประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลเกาะหมาก ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หากจะอนุญาตให้มีการตั้งร้านสะดวกซื้อขึ้นในตำบลเกาะหมาก ซึ่งทาง อบต.เกาะหมาก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เชิญประชาชนเข้ามาประชุม ปรากฏว่า มีชาวเกาะหมากมากถึง 120 คน เดินทางมาร่วมทำประชาคมครั้งนี้

นายนล กล่าวว่า ความคิดเห็นของชาวเกาะหมากมีความหลากหลาย ทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ต้องการให้ชาวเกาะหมากแสดงความคิดเห็น เรื่องการมีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่เกาะหมาก ซึ่งได้ข้อสรุปทั้งสองด้าน คือ

ข้อดีของการมีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในชุมชนมองว่า 1. ดีสำหรับเจ้าของกิจการ 2. สินค้าหลากหลาย ราคาถูกลงเนื่องจากขายเป็นปริมาณมาก 3. ราคาที่ดิน ที่ตั้งร้านสะดวกซื้อสูง และ 4. มีมาตรฐานความสะอาดของร้านค้า

ส่วนข้อเสียของการที่ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ในชุมชุนระบุว่า 1. ไม่มีการกระจายรายได้ในชุมชน ทำลายเศรษฐกิจชุมชน 2. มีเสียงดังตอนกลางคืน 3.ไม่สามารถติด,ค้างชำระสินค้าได้ 4.ผิดหลักธรรมนูญเกาะหมาก 5.ความปลอดภัย มีความเสี่ยงก่อเกิดอุบัติเหตุ 6.เกิดขยะเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย 7.โภชนาการอาหารสำหรับเด็ก 8.ทำลายสัญลักษณ์ความเป็นเกาะ 9. เงินรายได้ไหลออกจากชุมชน

สำหรับการชาวเกาะหมากที่เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ได้ยกมือสนับสนุนข้อเสีย 118 คน ส่วนข้อดีไม่มีใครยกมือ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More