Ultimate magazine theme for WordPress.

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครอบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครอบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

0 348

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 82 ปี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดขึ้นที่หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด โดยมีนายประเวศ ดีหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตลอดจน ครู อาจารย์ คณะศิษย์เก่า และนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

สำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 82 ปี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับุรพาจารย์ ผู้อำนวยการ ครู ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว  ทั้งยังเป็นการระดมทรัพยากรพัฒนาการจัดการศึกษา    โดยการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ปรับปรุงอาคาร 1 และจัดทำแหล่งเรียนรู้ “เพชรสตรีประเสริฐศิลป์” อีกด้วย /…

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More