Ultimate magazine theme for WordPress.

รวบแรงงานต่างชาติ 31 คน เดินข้ามเขาบรรทัดเข้าจังหวัดตราด

1,779

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ลาดตระเวน พบ แรงงานต่างชาติลักลอบเดินข้ามเขาบรรทัดเข้าประเทศไทย จำนวน 31 คน

คืนที่ผ่านมา นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มอบหมายให้ นาวาโท ภัทรฉัตร รุ่งแสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก สั่งการให้กำลังพลฐานมหามนตรี จัดชุดปฏิบัติการ / จัดกำลังทำการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ

หลังได้รับรายงานว่าจะมีแรงงานลักลอบข้ามแดน จึงจัดวางกำลังทหารนาวิกโยธิน (ฐานมหามนตรี) ซุ่มตามเส้นทางธรรมชาติแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา และในห้วงเวลา 03.00 คืนที่ผ่านมา ตรวจพบกลุ่มคนกำลังทำการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทย บริเวณใกล้กับทางโค้งชุมสายโทรศัพท์ บ้านหาดเล็ก ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ชุดปฏิบัติการจึงได้ดำเนินการเข้าจับกุม และส่งมอบให้นาวาโท ภัทรฉัตร รุ่งแสง ดำเนินการสอบสวน ซึ่งพบว่าเป็นชาวกัมพูชา จำนวน 31 คน เป็นชาย จำนวน 17 คน หญิงจำนวน 11 คน และเด็ก จำนวน 3 คน

และในเวลา 10.00 น.วันเดียวกัน นาวาโท ภัทรฉัตร รุ่งแสง ได้ส่งมอบและควบคุมแรงงานกัมพูชาทั้งหมดไปที่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมทั้งทำการซักถามข้อมูลขั้นต้น ก่อนส่งตัวให้ สภ.คลองใหญ่ ดำเนินการผลักดันกลับประเทศตามกฎหมายต่อไป

สำหรับ จ.ตราด มีความต้องการแรงงานต่างชาติ จำนวนกว่า 2,900 คน เพื่อมาทำงานเก็บเกี่ยวผลไม้ และแรงงานทำประมง และประมงต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการ จ.ตราด เริ่มดำเนินการนำเข้ามาผ่านช่องทางบ้านเนิน 400 (บ้านมะม่วง)ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด และจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยเป็นแรงงานต่างชาติถูกต้องตามกฎหมาย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More