Ultimate magazine theme for WordPress.

โควิดตราด +1,163 ทำสถิติพบรายใหม่สูงที่สุด

3,238

สสจ.ตราด รายงายผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทะลุหลักพันรายในหนึ่งวัน ทำสถิติพบผู้ป่วยรายใหม่เยอะที่สุด ตั้งแต่มีการระบาดมา

(16 มี.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จังหวัดตราด พบติดเชื้อเพิ่ม 1,163 ราย

แบ่งเป็นการตรวจแบบ RT-PCR 149 ราย ATK 1,014 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย กำลังรักษา 416 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่กลายเป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดภายในจังหวัดตราด

ทำให้ยอดสะสมระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 ติดเชื้อสะสม 9,544 ราย (RT-PCR 2,787 ราย ATK 6,757 ราย) เสียชีวิตสะสม 120 ราย

ขณะที่ภาพรวมการระบาดในรอบ 14 วันที่ผ่านมา ในแต่ละตำบลของจังหวัดตราด พบผู้ติดเชื้อทุกตำบล ซึ่งสาเหตุหลักมาจากภายนอกนำเชื้อเข้าไปติดกับคนในครอบครัว รองลงมาเป็นการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงและในชุมชน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More