Ultimate magazine theme for WordPress.

ปลัดจังหวัด,นายกฯ พาภริยา พายซับฯ “บอกรักตราด @เขาระกำ”

798

ปลัดจังหวัดตราด,นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด พร้อมภริยา พายซับบอร์ด 1 กิโลเมตร งานถึงเวลา…บอกรักตราด @เขาระกำ

เวลา 16.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำนายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด กล่าวเปิดกิจกรรม พายซับบอร์ด บอกรักตราด ที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน “ถึงเวลา…บอกรักตราด @เขาระกำ” ที่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ททท.สำนักงานตราด และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 อพท.

ภายในงานมีคู่รักหลายคู่ร่วมกิจกรรม Fun love Sup เป็นการแข่งขันพายซับบอร์ดระยะทาง 1 กิโลเมตร  โดยนายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด พร้อมภริยา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมแข่งขัน

ขณะที่นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด พร้อมภริยา นางธารินี อยู่ลออ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด พร้อมลูกสาว 2 คน ร่วมเข้าแข่งขันด้วย นอกจากนี้นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ พร้อมภริยา นางจิตสุดา พุทธเกสร รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมชมการแข่งขัน

นอกจากคู่รักที่เป็นระดับข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นแล้ว ยังมีคู่รักวัยรุ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมพายซับบอร์ด บอกรักตราด  สร้างความสนุกสนามและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และยังได้ออกกกำลังกายไปในตัวด้วย และในเวลา 17.00 น. จะเปิดจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สินค้าชุมชน และการแสดงดนตรีจากศิลปินชาวตราด

อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีอีก 1 กิจกรรมที่ไฮไลท์สำคัญของงานนั้นคือ การปลูกต้นรักและการจดทะเบียนสมรสบนซับบอร์ด ในเวลา 16.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More