Ultimate magazine theme for WordPress.

เทศบาลเมืองตราดประชุมด่วนปิดตลาด 4 จุด ติดโควิดแล้ว 39 ราย

9,074

เทศบาลเมืองตราด เรียกประชุมด่วน ปิดตลาด 4 จุด สกัดการแพร่เชื้อโควิด ล่าสุดพบยอดผู้ติดเชื้อแล้ว 39 ราย ในเวลาแค่ 3 วัน

(4 ก.พ.65) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองตราด นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร นายกเทศมนตรีเมืองตราด ได้เรียกประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองตราด ครั้งที่ 1/2565 ที่มี นายฬุวัฒน์ กิจวิรัตน์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมหัวหน้าชุมชน ร่วมประชุม และมีนายจรัญ สืบสอน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและหัวหน้าควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลตราด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบการแพร่ระบาดมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

นายจรัญ ได้แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจหาเชื้อและการสอบสวนโรคพบว่า มีพ่อค้าในตำบลหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนำเชื้อมาเเพร่ในพื้นที่ค้าขาย และในช่วงเทศกาลตรุษจีน ก็มีญาติพี่น้องกลับมาเยี่ยมญาติ ได้นำเชื้อเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ค้าขาย และยังมีชาวตราดเดินทางไปฝึกอาชีพต่างจังหวัด นำเชื้อมาให้ครอบครัว ก่อนที่จะนำเชื้อเข้ามาพื้นค้าขายเพิ่มอีก ขณะที่พ่อค้า แม่ค้าบางรายไม่สวมหน้ากากอนามัย ทำให้เกิดการระบาดขึ้นตลาดขึ้น ก่อนจะนำเชื้อไปแพร่ยังกลุ่ม อื่น ๆ อีก

ทำให้วันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 39 ราย โดยเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 13 ราย (เสี่ยงสูง 35 ราย) นอกพื้นที่เขตเทศบาล จำนวน 26 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เชื้อมีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง หากไม่ทำการปิดตลาดเทศบาลในพื้นที่แพร่เชื้ออาจจะเกิดการแพร่ระบาดไปอีกจำนวนมาก

ซึ่งการปิดในระยะเวลา 5 วัน จะสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ดี ซึ่งหลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หากจะมีการค้าขายอีก พ่อค้า แม่ค้าจะต้องตรวจเชื้อด้วย ATK ก่อน จึงจะสามารถขายในตลาดได้

ขณะที่นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองตราดไม่ใช้ต้องการที่จะสร้างผลกระทบต่อบรรดาพ่อค้า แม่ค้าในตลาดที่มีผู้ค้าขายกว่า 150 ราย แต่ที่จำเป็นต้องปิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปมากกว่านี้ จึงข้อร้องให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าใจและปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุข

ที่ผ่านมาก็ได้แจ้งล่วงหน้าไว้เพื่อให้เกิดการเตรียมตัว อย่างไรก็ตามยังมีเสียงตำหนิจำนวนมาก ซึ่งพร้อมยอมรับ แต่พ่อค้าแม่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ปฏิบัติเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีก ก็จำเป็นต้องปิดอีก ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องทุกคน และตนเองพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหากมีการฝ่าฝืน

สำหรับที่ประชุมมีมติปิดตลาดเทศบาลในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในเขตเทศบาลเมืองตราด เป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตลาดสดซอยไร่รั้ง, ตลาดลาน บขส., ตลาดโรงไม้ และตลาดซอยสัตยุฒม์ เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง ร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More