Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดพบโควิดโอไมครอน 3 ราย ต่างชาติ 2 ราย ไทย 1 ราย ที่เกาะช้าง

2,914

สสจ.ตราด รายงาน จังหวัดตราดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน 3 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 ราย ในพื้นที่เกาะช้าง อีกรายชาวไทย กำลังลงเกาะช้าง พบติดเชื้อก่อนเข้าสู่ปีใหม่ 2565

เวลา 9.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน จำนวน 3 ราย พบผลติดเชื้อก่อนเข้าสู่ปีใหม่ 2565 เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้าง

วันที่ 1 มกราคม 2565 ได้รับรายงาน พบจำนวน 2 ราย รายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์ อายุ 17 ปี ในรูปแบบ test and go เข้าตรวจเชื้อ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 พบเป็นผลบวกติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย เข้ากักตัวที่ที่ศูนย์กักตัวเกาะช้าง

รายที่ 2 เป็น นักท่องเที่ยวชาวไอริช ตรวจหาเชื้อเพื่อเดินทางกลับประเทศ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พบติด เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย เดินทางออกนอกพื้นที่วันที่ 30 ธันวาคม 2564

และวันที่ 3 มกราคม 2565 ได้รับรายงาน เป็นรายที่ 3 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย อายุ 28 ปี กำลังเดินทางลงเกาะช้าง ตรวจ ATK พบเป็นบวก ก่อนนำตัวไปยังโรงพยาบาลตราด ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจออกวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ยังไม่มีกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด และติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานคร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More